Nettverk for sykepleiere innen antibiotikastyring – Antibiotika.no

British Society for Antimicrobial Chemotherapy har etablert et nettverk for sykepleiere som jobber med- eller er interressert i arbeidet for rasjonell antibiotikabruk.  Målsetningen er å skape en platform for diskusjon og deling av ideer og erfaringer. Forumet er online og det er gratis å melde seg på. Les mer om The AMS Nursing Forum.