«Penicillinallergi» er ofte feil – Antibiotika.no

Pasienter som angivelig ikke tåler penicillin får andre antibiotika til profylakse eller behandling. Det er vist at dette gir mer bivirkninger, mer antibiotikaresistens og økt risiko for postoperative sårinfeksjoner (når antibiotika brukes til profylakse). En risikobasert tilnærming kan fjerne penicillinallergi-merkelappen hos mange av de som likevel tåler penicillin.

Les mer i artikkelen i The New England Journal of Medicine Penicillin Allergy