Nær målet om 30 prosent antibiotikareduksjon – Antibiotika.no

Nye tall fra Antibiotikateamet ved St. Olavs hospital viser at sykehuset ved utgangen av 2019 har redusert forbruket av bredspektrede antibiotika med hele 24 prosent siden 2012.

​– Hos oss har vi laget systemer som har hatt god effekt. Både antibiotikateamet og klinikkene har gjort en solid innsats. Nå ønsker vi ekstra engasjement slik at vi når 30 prosent i løpet av året, sier fagdirektør Runa Heimstad ved St. Olavs hospital.

Les mer på nettsidene til St. Olavs Hospital Nær målet om 30 prosent antibiotikareduksjon