Viste du at et nys kan spre mikrober over 2-3 meter? – Antibiotika.no

Når du nyser er det kroppen din som prøver å bli kvitt mikrober og støv som fester seg i nesehårene. Nesen sender et signal til hjernen som igjen sender et signal tilbake til nesen, munnen, lungene og brystet om å blåse ut irritasjonen. Denne utblåsningen inneholder vanndamp, vanndråper og snørr som består av mange mikroorganismer, hvor enkelte kan være smittsomme. Et nys kan ha en fart på opptil 160 km i timen, og spre seg 2 til 3 meter! Så hva er den beste metoden for å begrense spredningen av eventuelle smittsomme mikrober til de rundt deg?

For å forebygge smitte når du nyser er det viktig at du nyser inn i et papirlommetørkle, som du kaster etter bruk. Om du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig er det bedre å nyse i armkroken enn rett ut i luften.

God håndhygiene er nødvendig etter at du har nyst, uansett om du har nyst inn i et papirlommetørkle eller i armkroken. En god håndvask varer i 30 sekunder og består av rennende vann og såpe, som dekker hele hånden, oppå og mellom fingrene og rundt håndledd. Tørk deretter hendene godt. Ved mangel på såpe og vann er hånddesinfeksjon som inneholder alkohol et godt alternativ.

Neste gang det kiler i nesen og nyset melder sin ankomst, ta hensyn og begrens spredningen av smitte!

Kilder

Youtube, 2018. How Contagious Is A Single Sneeze? [Besøkt 30.01.2020] https://www.youtube.com/watch?v=MKAHNoni0KI

E-Bug. Super Sneeze. [Besøkt 30.01.2020] https://e-bug.eu/lang_eng/UK%20KS1%20Pack/Giant%20Sneezes/Giant-Sneezes%20FULL%20PACK.pdf

Folkehelseinstituttet 2016. Råd for forebygging av influensa [Besøkt 30.01.2020] https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/forebygging-av-influensa/