Gir gentamicin til nyfødte hørselstap? – Antibiotika.no

Gentamicin er et hyppig brukt middel i behandlingen av infeksjoner hos nyfødte. Man har fryktet at dette kunne gi svekket hørsel i barnealderen, men nå viser en fersk studie ved UNN at sammenhengen ikke er opplagt.

Hørselstap er en kjent og fryktet bivirkning ved behandling med gentamicin. Spesielt har man vært bekymret for hørselsutviklingen hos barn som har blitt behandlet med dette antibiotikumet i nyfødtperioden. En tidligere studie fant ingen påvirkning av hørselen hos nyfødte som fikk gentamicin, og nå er det gjort en oppfølgingsstudie av disse barna. Pediatrisk forskningsgruppe og overlege ved øre-nese-hals-avdelingen, Dagny Hemmingsen, ved UNN har studert 226 barn i alderen seks til 14 år som fikk gentamicin som nyfødt. De fant ingen assosiasjon mellom gentamicin-behandling i nyfødtperioden og påvirket hørsel i skolealder.

Les mer om studien i UNN sin Pingvinavis.