ESCMID Postgraduate Education Course in Antimicrobial Stewardship – Antibiotika.no

Den 16.-17. april vil  studiegruppen for antibiotikastyring (ESGAP) i den Europeiske Mikrobiologi- og Infeksjonsforeningen (ESCMID) avholde kurs i antibiotikastyring i Paris. Kurset gjennomføres i samarbeid med den franske infeksjonsforeningen i forkant av ESCMIDs årlige kongress.

Målsetningene for kurset er å:

– forstå prinsipper for- og det vitenskapelige grunnlaget for antibiotikastyringsprogram og -intervensjoner
– forstå sosiokulturelle, etiske og atferdsmessige forhold som har betydning for implementering av intervensjonene
– jobbe med anvendelse av intervensjonene i daglig, klinisk praksis

Programmet kan du lese her, og du melder deg på gjennom denne nettsiden.