Norske pasienter krever ikke antibiotika – Antibiotika.no

Morten Lindbæk (professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Antibiotikasentret for primærmedisin) med debattinnlegg i Aftenposten:

Kort sagt, torsdag 13. februar 2020

Norske pasienter krever ikke antibiotika

Skyldes fastlegekrisen kravstore pasienter? Ut fra Nina Lykkes roman Full spredning har A-magasinet spurt 10 fastleger som selvsagt hadde «gode» historier å komme med. Med mine 35 år som fastlege er det heller ikke vanskelig å finne slike eksempler. A-magasinets konklusjon er at kravstore pasienter er problemet.

På fastlegenes egne fora er ikke dette hovedårsaken til økning i arbeidstid. Flertallet av pasientene er ikke kravstore. De har et langvarig og tillitsfullt forhold til legen sin, et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Ut fra A-magasinet ville vi forvente at kravet om antibiotika har økt. Diagnostikk av luftveisinfeksjoner er ofte usikker, med få hjelpemidler. Da kan pasienter ønske antibiotika for å være på den sikre siden.

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) har nylig gjennomført flere tiltak mot fastleger. Forbruket har falt med nærmere 25 prosent nasjonalt i 2012–2019. Fastlegene er mer restriktive, og pasientenes holdning til antibiotikabruk har endret seg kraftig. Budskapet om at all moderne medisin er basert på virksom antibiotika, og at restriktiv bruk må til for at ikke resistensen skal øke, har gått hjem.

Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin, Universitetet i Oslo og forskningsleder, Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP)