Få nordmenn kjøper antibiotika på ferie i utlandet – Antibiotika.no

I en befolkningsstudie fra Tromsø fant Gravningen med flere at 3,7 prosent av de som reiste hadde kjøpt antibiotika utenlands det siste året. Kun 1,5 prosent av disse kjøpte antibiotika uten å ha resept.

Spørreskjema ble sendt  ut til totalt 19.995 personer på førti år og eldre, som bor i Tromsø. Det ble ikke spurt om hvilke antibiotika som hadde blitt kjøpt, bare om det var blitt kjøpt antibiotika eller ikke. Jo flere reiser man hadde vært på det siste året, desto større var sjansen for at man hadde kjøpt antibiotika i utlandet.

Les omtale av studien i Dagens Medisin Svært få nordmenn kjøper antibiotika i utlandet og hele studien i tidsskriftet PLOS-One Non-prescription purchase of antibiotics during travel abroad among a general adult population in Norway: Findings from the seventh Tromsø Study

 

Publisert 20. februar 2020