Økende resistens hos E coli – Antibiotika.no

Det rapporteres om økende antall av tarmbakterien E coli med resistens for karbapenemer i Europa.

Det europeiske smittevernsenteret, ECDC, har nylig utgitt en rapport som beskriver at det har skjedd en gradvis økning av av OXA-244-produserende E. coli i Europa, fra 33 tilfeller mellom 2013-2015 til 116 tilfeller i 2019. Karbapenemasen OXA-244 tilhører OXA-48 gruppen (klasse D OXA-karbapenemaser), og kan være utfordrende å påvise diagnostisk. Rapporten konkluderer med at risikoen for videre spredning av OXA-244-produserende E. coli i Europa er høy.
Riktig antibiotikabruk, rask diagnostikk og målrettede smitteverntiltak er avgjørende for å hindre spredning av slike resistensproblemer.

Les mer om økning i OXA-244-produserende E. coli i Europa på nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens, K-res og på ECDC sine sider.

 

Publisert 6. mars 2020