RASK Trøndelag Oppstartskonferanse – AVLYST – Antibiotika.no

Planlagte oppstartskonferanser for antibiotikaintervensjonen RASK – Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen, Trondheim 15/4 og Steinkjer 16/4 – 2020, avlyses. Dette gjøres i lys av det pågående utbruddet av coronavirus her til lands. Intervensjonen vil dermed utsettes på ubestemt tid.

Vi er i gang med å utrede alternative løsninger, og avventer å sette opp ny dato til situasjonen er mer avklart.