Covid-19 og ASP – Antibiotika.no

Virksomheten ved Antibiotikasenteret for primærmedisin er naturlig nok påvirket av Covid-19-situasjonen. Vi har avlyst alle fysiske møter de nærmeste månedene. Dette går særlig ut over gjennomføringen av RASK-kursene (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem). Vi jobber med å utvikle alternativt opplegg for RASK, og vil informere mer om dette etter hvert. RAK-kursene (Riktigere antibiotikabruk i kommunene) ønsker vi å gjennomføre omtrent som planlagt. De fylkesvise oppstartmøtene for fastlegenes smågruppeledere vil gjennomføres som telefon-/videomøter. ASPs ansatte jobber nå fra hjemmekontor, og har kapasitet til å besvare henvendelser.

Den pågående Covid-19-situasjonen vil sansynligvis påvirke antibiotikabruken i stor grad; færre pasienter med milde/moderate luftveissymptomer vil oppsøke lege, noe som kan gi en redusert antibiotikabruk. Samtidig vil nok mange pasienter med mistenkt Covid-19 bli behandlet med antibiotika. Både RAK- og RASK-kursene inneholder antibiotikarapporter, slik at deltagerne kan følge med på egen antibiotikaforskrivning og sjekke ut om de endrer seg i ønsket retning. Antibiotikarapportene for Covid-19-perioden vil ikke gi et godt bilde på den enkelte forskrivers vanlige praksis. Dette må tas med i betraktning når rapportene skal diskuteres med kolleger.

ASPs oppgave er å påvirke til riktigere antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Det pågår studier som undersøker effekten av antibiotikabehandling ved Covid-19, ut fra teorien om at bakterielle ko-infeksjoner kan spille en rolle ved alvorlig sykdom.  Vi har foreløpig ikke nok kunnskap om dette til å kunne gi noen anbefalinger om hva som er riktig behandling av Covid-19. ASPs forskergruppe forbereder en studie der vi blant annet skal undersøke omfanget av antibiotikabehandling ved Covid-19, og vi håper å kunne presentere resultater som er nyttige både i den pågående situasjonen og ved eventuelle nye epidemier.