Pasientstudie – CovidNor – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin og Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har satt i gang en studie – CovidNor – der vi vil undersøke hvordan pandemien håndteres i primærhelsetjenesten. Personer i isolasjon eller karantene (altså med sikker eller mulig Covid-19) inviteres til å fylle ut et spørreskjema om symptomer, plager og bekymringer på www.covidnor.no. Vi kommer til å sende ut plakater om studien til feberpoliklinikker o.l. Vi tror studien vil gi ny og nyttig informasjon om symptomer og forløp av mild/moderat Covid-19-sykdom, og om hvordan sykdommen best kan håndteres i primærhelsetjenesten.

Les mer på www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/covidnor/

Saken er omtalt i Aftenposten, 29.03.2020: https://www.aftenposten.no/norge/i/kJjq59/forskere-soeker-deltagere-hva-skjer-med-dere-som-er-paalagt-karantene

Det er flere andre spørreundersøkelser ute nå. Vi har prøvd å koordinere med andre aktører, slik at det blir minst mulig overlapp mellom undersøkelsene. Det som særmerker vår studie er at vi fokuserer på primærhelsetjenesten og at vi følger pasientene over tid med gjentatte spørreskjema.