Rasjonering av azitromycin – Antibiotika.no

Det er meldt om mangel på virkestoffet azitromycin i Norge som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering av azitromycin fra 31. mars 2020 for å sikre at pasienter som har behov for azitromycin får det.

Rasjoneringen innebærer at apotekene ikke kan levere ut azitromycin på hvit resept. Det gjøres unntak for hvite resepter som er skrevet ut før 31. mars 2020.  De kan ekspederes på apotek som normalt. Det er ingen restriksjon for blå resept.

Det finnes en rekke alternativer til azitromycin. Pasienter som har hvite resepter skrevet ut etter 31. mars 2020, skal henvises til lege for å få annen behandling.

Les hele saken på Legemiddelverkets nettsider Legemiddelverket innfører rasjonering av azitromycin

 

Publisert 31. mars 2020