Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika bør følges også under COVID-19-pandemien – Antibiotika.no

Helsedirektoratet anbefaler antibiotikaforskrivere i helse- og omsorgstjenesten å følge nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika også under COVID-19 pandemien.

  • Det er foreløpig ikke etablert noen spesifikk behandling mot covid-19 infeksjon. Antibiotika er indisert ved påvist eller mistenkt bakteriell pneumoni
  • Ikke forskriv antibiotika rutinemessig til pasienter med mild og moderat COVID-19 sykdom
  • Nasjonale retningslinjers anbefalinger for behandlingsvalg ved samfunnservervet pneumoni og sykehuservervet pneumoni bør som hovedregel følges
  • Azitromycin eller levofloksacin anses bare indisert ved spesifikk mistanke om legionella-infeksjon
  • Aminoglykosider bør ikke brukes ved nyresvikt (kan vurderes ved akutt, prerenal nyresvikt), eller høy risiko for utvikling av nyresvikt (flerogansvikt eller behandling med andre nyretoksiske legemidler)
  • Vanlige prinsipper med revurdering etter 2-3 dager, de-eskalering og evt. overgang til peroral behandling bør følges
  • Inntil evt. spesifikk antimikrobiell mot covid-19 infeksjon er etablert, bør behandling med potensielle kandidater (som hydroksyklorokin, azitromycin og antivirale legemidler) ikke brukes utenom behandlingsprotokoller i kontrollerte kliniske studier

Et bredt fagnettverk av infeksjonsmedisinere og intensivmedisinere, samt medlemmene i redaksjonene for de nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i både sykehus og primærhelsetjenesten har hatt anbefalingene til gjennomsyn før publisering.

Les hele anbefalingen og begrunnelser på Helsedirektoratets nettsider om koronavirus – beslutninger og anbefalinger: Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika før følges også under COVID-19-pandemien

 

Publisert 3. april 2020