Korona og antibiotika – venner eller fiender? – Antibiotika.no

Hvordan kan antibiotika brukes eller misbrukes under covid19-pandemien? Blir terskelen for å starte med antibiotika laverere, påvirker resistensforhold, har antibiotika effekt på inflammasjonen ved covid19-infeksjon? PhD-stipendiat, Christian Magnus Thaulow, reflekterer rundt dette i en kronikk i Bergens Tidende; Korona og antibiotika – venner eller fiender?

 

Publisert 14. april 2020