Fluorokinoloner eller makrolider ved legionellapneumoni ? – Antibiotika.no

Er fluorokinoloner eller makrolider mest effektive i behandlingen av pasienter med legionellapneumoni?

Gjennom et systematisk litteratursøk har Jasper og medforfattere identifisert 21 randomiserte kontrollerte – og observasjonelle studier med pasienter med legionellapneumoni der behandling med makrolider og fluorokinoloner sammenlignes.
De fant at dødeligheten var lik i begge behandlingsgruppene. Dette funnet skiller seg fra en kunnskapsoppsummering fra 2014 som fant en tendens til at dødeligheten var lavere hos pasienter som ble behandlet med fluorokinoloner. Jasper og medforfattere evaluerte også behandlingsregimenes effekt på en rekke andre parametere, men kvaliteten på disse data var generelt lav.

Studien er publisert i Clinical Infectious Diseases og kan leses her: Are Fluoroquinolones or Macrolides Better for Treating Legionella Pneumonia? A Systematic Review and Meta-analysis

 

Publisert 23. april 2020