Koinfeksjoner ved covid-19 – Antibiotika.no

Hvor hyppig oppstår superinfeksjoner med sopp eller bakterier hos covid-19-pasientene?

En forskergruppe ved Imperial College i London har gått gjennom litteraturen for covid-19 og andre koronavirus infeksjoner. De fant superinfeksjoner hos 8% av sykehusinnlagte covid-19-pasienter, og 11% av dem med non-covid-sykdom. Typiske bakterielle infeksjoner var bakteriemier og pneumonier. Videre fant de at 72% av pasientene fikk antimikrobiell behandling.

Artikkelen er publisert i Clinical Infectious Diseases og kan leses her: Bacterial and fungal co-infection in individuals with coronavirus: A rapid review to support COVID-19 antimicrobial prescribing

 

Publisert 5. mai 2020