RASKe resultater i Vestfold – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruket er redusert med 1,2% i Vestfold fylke i løpet av intervensjonsåret. Beregningene er for perioden 12.02.19 – 11.02.20, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018/2019. Halvårsresultatene tydet på en økning i antibiotikabruken, men denne trenden snudde. 12 månedersresultater for intervensjpnsåret viser dermed ingen vesentlig endring av antibiotikaforbruk på fylkesnivå i Vestfold i intervensjonsåret, sammenlignet med året før. Tatt i betraktning at Vestfold fylke ligger relativt lavt i antibiotikaforbruk fra tidligere, er dette et resultat en kan leve godt med!

RASK Vestfold ble sparket i gang med oppstartsmøte i Tønsberg 12. februar 2019, hvor det var gruppediskusjoner omkring antibiotikaforbruk og faglige innlegg om forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner i sykehjem. Senere har sykehjemmene jobbet med å redusere unødvendig antibiotikaforbruk, og 9. oktober 2019 møttes deltakerne igjen i Tønsberg for foreløpig oppsummering av erfaringer og for å stake ut kursen videre. Denne uken fikk deltakende sykehjem tilsendt 12 månedersrapport for intervensjonsåret.

Nå fortsetter det viktige arbeidet med å fremme forebygging, korrekt diagnostikk og korrekt behandling av infeksjoner, for å unngå unødvendig antibiotikabruk!

Foto: Steve Buisinne, Pixabay