Prinsipper for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasienter – Antibiotika.no

I en artikkel skisserer internasjonale eksperter et veikart for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasientene

Et økende antall publikasjoner viser at det kan være et overforbruk av antibiotika til covid-19-pasientene. Antibiotikamangel, sykepleiernes store arbeidsmengde, bivirkninger og resistensutvikling gir god grunn til å opprettholde fokuset på rasjonell antibiotikabruk. I en artikkel foreslår derfor Huttner og kollegaer 12 prinsipper for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasientene. Indikasjon for- og valg av antibiotika, behandlingsvarighet og forebyggende tiltak er blant de forhold som løftes frem.

Artikkelen er publisert i Clinical Microbiology and Infection og kan leses her:  COVID-19: don’t neglect antimicrobial stewardship principles!

Publisert 06.05.2020