Antibiotikabehandling ved korsryggsmerter? – Antibiotika.no

En norsk forskergruppe har studert nytten av behandling med amoksicillin hos pasienter med langvarige korsryggssmerter og affeksjon av virvelcorporas endeplate, såkalte Modic-forandringer.

Bakgrunnen for arbeidet er en dansk studie som viste en markant bedring i  ryggsmerte og funksjonsevne med antibiotikabehandling. I den norske studien ble 180 pasienter med tidligere skiveprolaps, vedvarende ryggsmerter og Modic-forandringer randomisert til antibiotikabehandling med amoksicillin eller placebo i 100 dager. Evaluering etter et år viste at det ikke var forskjeller mellom de to gruppene ved vurdering av  ryggsmerter, funksjonsevne og livskvalitet.

Artikkelen er omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening .

Den kan også leses i sin helhet her: Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial

 

Publisert 14.05.20