Karbapenemresistens øker i Norge – Antibiotika.no

Forekomsten av karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier øker gradvis i Norge. Det viser en rapport fra K-res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens). Økningen gjelder først og fremst E. coli og Klebsiella. Helgenomsekvensering viser stor variasjon i type resistensmekanismer og slektskap. Det er sett enkelttilfeller av sannsynlig klonal spredning. Foreløpig er det ingen holdepunkter for utbredt intern spredning i Norge.

Rapporten (Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2019 – forekomst og molekylære genetiske analyser)

Publisert 20.05.20