ASP Årsrapport 2019 – Antibiotika.no

2019 har vært et travelt og innholdsrikt år for ASP. ASP ble i 2016 tildelt oppgaven med å lage og gjennomføre
kurs for fastleger og sykehjemsansatte via Regjeringens «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten
med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020».
Dette har resultert i kursene RAK (Riktigere antibiotikabruk i kommunene) og RASK (Riktigere antibiotikabruk
på sykehjem). Ved årsskiftet 2019-2020 er kursene startet opp i 14 av landets opprinnelig 19 fylker, og målet er å nå over hele
landet innen 2020. Oppslutningen om kursene er svært god – rundt halvparten av alle inviterte fastleger deltar
i RAK, og representanter fra 80-100 % av inviterte sykehjem stiller på RASK-konferansene. Handlingsplanens
mål er i ferd med å nås – antibiotikabruken er redusert med rundt 25 % siden 2012, og for typiske luftveisantibiotika
er bruken redusert med over 30 %. Vi velger å tro at vår innsats har vært viktig for å nå dette målet.

Revisjon og implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
er også en av våre hovedoppgaver. Vi har i 2019 jobbet videre med overføringen av retningslinjene til Helsedirektoratets
nye plattform, som skal være på plass i løpet av 2020.

Ønsker du å finne ut mer om hva vi har holdt på med i året som har gått?

Les vår årsrapport for 2019: ASP Årsrapport 2019