Serumkonsentrasjonsmåling av antimikrobielle midler hos kritisk syke – Antibiotika.no

Et internasjonalt ekspertpanel publiserte nylig et felles innspill (Position Paper) med gjennomgang av tilgjengelige data om nytte av serumkonsentrasjonsmåling av antimikrobielle midler hos kritisk syke. Ekspertpanelet konkluderer at serumkonsentrasjonsmåling for langt flere antimikrobielle midler bør gjøres tilgjengelig for intensivpasienter. Imidlertid gjenstår en rekke barrierer før dette kan implementeres.

Artikkelen kan leses i sin helhet her: Antimicrobial therapeutic drug monitoring in critically ill adult patients

 

Publisert 28.05.20