Kirurgisk antibiotikaprofylakse – kort er godt – Antibiotika.no

I en systematisk kunnskapsoppsummering studerer de Jonge og medarbeidere optimal varighet av kirurgisk antibiotikaprofylakse.

I 2016 kom WHO med en anbefaling om at kirurgisk antibiotikaprofylakse skulle stoppes etter gjennomført kirurgi. Flere studier viser imidlertid at i praksis kontinueres profylaksen ofte i flere dager. Det ble derfor funnet grunnlag for å gjennomføre en ny kunnskapsoppsummering for randomiserte kontrollerte studier som evaluerte insidensen av postoperative sårinfeksjoner i grupper med og uten forlenget antibiotikaprofylakse etter kirurgi. Den viste at så lenge man fulgte anbefalingene for «timing» og gjentatt dosering peroperativt, var det ingen gevinst ved forlenget profylakse.

Studien er publisert i Lancet Infectious Diseases og ble omtalt i en kommentar med forslag til hvordan utbedre praksisfeltet:

Surgical antibiotic prophylaxis: more is not better

Hele artikkelen kan du lese her:

Effect of postoperative continuation of antibiotic prophylaxis on the incidence of surgical site infection: a systematic review and meta-analysis.

 

Publisert 08.06.20