Antibiotikabruk i sykehus ved covid-19 – Antibiotika.no

I en kronikk i Tidsskriftet skriver forfatterne at erfaringen så langt viser lav forekomst av sekundære bakterielle infeksjoner ved covid-19. Bruk den etablerte kunnskapen, følg retningslinjer og unngå bredspektret antibiotika dersom mulig. Hele kronikken leser du her: Antibiotikabruk i sykehus ved covid-19

 

Publisert 23.06.20