RASKe resultater i Nordland! – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruket er i gjennomsnitt redusert med 7% i Nordland fylke i løpet av intervensjonsåret, fra et snitt på 8,7 DDD/100 liggedøgn per institusjon i perioden før RASK, til 8,1 i RASK-året. Beregningene er for perioden 20.05.19 – 30.04.20, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018/2019. Metenaminbruken har gått ned, noe som trolig representerer mindre overforbruk.  En ser også at andel av totale antibiotikainnkjøp som er «gunstige» preparater (smalspektrede / førstehåndspreparater) har økt noe. Dette er flotte resultater!

RASK Nordland ble sparket i gang med tre oppstartsmøter i Mosjøen, Bodø og Svolvær 20.-22. Mai 2019, hvor det var gruppediskusjoner omkring antibiotikaforbruk og faglige innlegg om forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner i sykehjem. Senere har sykehjemmene jobbet med å redusere unødvendig antibiotikaforbruk, og 11. juni 2020 møttes deltakerne igjen via webkonferanseverktøyet zoom for oppsummering av erfaringer og for å stake ut kursen videre.

Nå fortsetter det viktige arbeidet med å fremme forebygging, korrekt diagnostikk og korrekt behandling av infeksjoner, for å unngå unødvendig antibiotikabruk!

Foto: Steve Buisinne, Pixabay