Fastlegene skriver ut mindre bredspektret antibiotika – Antibiotika.no

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2019 er nylig publisert. Disse viser blant annet at fastleger skriver ut mindre bredspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner. Helsedirektoratet roser fastlegene – og Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Pressemeldingen fra Helsedirektoratet: Fastlegene skriver ut mindre bredspektret antibiotika

Foto: Pixabay