– En dose gentamicin er trygt – Antibiotika.no

En nederlandsk forskningsgruppe har studert effekten av en dose gentamicin på nyrefunksjonen.

Vel 1500 pasienter ble inkludert i den retrospektive studien som evaluerte nyrefunksjonen hos sepsispasienter behandlet med og uten en dose gentamicin i akuttmottak. Studien viste at til tross for at gentamicin-gruppen hadde signifikant dårligere nyrefunksjon ved innkomst, var det ingen signifikant forskjell i nyrefunksjon mellom de to gruppene 1 og 2 uker etter innkomst. Analysene viste også at sjokk, diabetes mellitus og høy kreatinin før innkomst, men ikke gentamicin, var assosiert med utvikling av nyresvikt.

Studien er publisert i Clinical Microbiology and Infection (CMI) og kan leses her:

The renal safety of a single dose of gentamicin in patients with sepsis in the emergency department

 

Publisert 09.07.20