Stor satsing på utvikling av ny antibakteriell terapi – Antibiotika.no

Den 9. juli ble «AMR Action Fund» lansert.

Fondet skal investere i innovasjon av antibakteriell behandling og har som målsetning å gi pasientene to til fire nye behandlingsregimer innen 2030. Fondet er et resultat av et samarbeid mellom de store farmasøytiske selskapene, the European Investment Bank, Wellcome Trust og WHO. Det planlegges å investere mer enn 1 billion USD i små bioteknologiselskaper som skal støttes faglig av farmasøytisk industri.

Les mer om fondet her: AMR Action Fund 

 

Publisert 13.07.20