Oppdateringen av retningslinjen – Antibiotika.no

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus ble utsatt pga. pandemien, men arbeidet ble tatt opp igjen på slutten av vårsemesteret og de to første kapitlene, «Invasive soppinfeksjoner» og «Nedre luftveisinfeksjoner» er planlagt publisert 1. september.

Helsedirektoratet/redaksjonen vil utarbeide informasjonspakker om oppdateringen og de viktigste endringene. Informasjonspakkene vil bli tilgjengelige i siste halvdel av august i forbindelse med lanseringen, og tilsvarende senere når nye kapitler publiseres.

På Helsedirektoratet sine sider kan du lese mer om arbeidet:

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus – informasjon om prosjektet

 

Publisert 16.07.20