Aminoglykosider ved pyelonefritt – Antibiotika.no

En israelsk forskningsgruppe har studert den kliniske effekten av behandling med aminoglykosider versus annen antibiotikabehandling hos pasienter med pyelonefritt.

I den retrospektive kohort studien ble behandling med aminoglykosider sammenlignet med behandling med ceftriaxone, piperacillin/tazobaktam, karabapenemer eller kinoloner.

Studien ble gjennomført etter at studiesykehuset, Tel Aviv Sourasky Medical Center, hadde forenklet bruken av aminoglykosider i retningslinjene. Resultatet var at behandling med aminoglykosider var assosiert med signifikant lavere dødelighet, kortere liggetid og færre reinnleggelser. Insidensen av nyreskade var relativt lik i de to gruppene.

Forfatterne konkluderer med at aminoglykosider kan være en god og trygg behandling for pasienter med pyelonefritt når bruken er tilrettelagt.

Studien ble publisert i Journal of Antimicrobial Chemotherapy og kan leses her:

Effectiveness and safety of an institutional aminoglycoside-based regimen as empirical treatment of patients with pyelonephritis

 

Publisert 23.07.20