Hva påvirker forskrivningspraksis av antibiotika? – Antibiotika.no

For å endre forskrivningspraksis er det viktig å forstå hvordan antibiotika benyttes og hva som påvirker praksis. I en nylig publisert studie, som inngikk i hennes doktorgradsarbeid tilknyttet KAS, har Jannicke Slettli Wathne undersøkt antibiotikabruk fra innleggelse til utskrivelse for 1235 norske sykehuspasienter. Wathne og medforfattere fant at nesten 85% av pasientene som fikk antibiotika startet behandlingen i akuttmottak. Retningslinjene ble i størst grad fulgt når behandlingen ble startet i akuttmottak. Nesten 80% ble skrevet ut med videre antibiotikakur.

Studien ble publisert i Antimicrobial Resistance & Infection Control og kan leses her:

Identifying targets for antibiotic stewardship interventions through analysis of the antibiotic prescribing process in hospitals – a multicentre observational cohort study

 

Publisert 28. juli 2020