Analyse av WHO sine antibiotikaforbrukstall i 76 land, 2000–2015 – Antibiotika.no

WHO bruker klassifiseringssystemet AWaRE  (Access, Watch,Reserve) for inndeling av ulike antibiotikum som ledd i sitt antibiotikastyringsprogram (ASP)  «Access-gruppen» er foretrukne midler. «Watch-gruppen» består av antibiotikum med høyere resistensdrivende potensiale, og «Reserve-gruppen» er antibiotikum som kun bør benyttes som siste skanse ved alvorlige infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober.

I en nylig publisert studie i Lancet Infectious Diseases har forskere analysert forbrukstall/salgstall ihht. AWaRE-klassifikasjonen for antibiotika fra år 2000- 2015 i 76 land. I perioden økte det globale forbruket av legemidler i «Watch-gruppen» med over 90%. Økningen var størst i lav- og mellominntektsland. WHO har som mål at minst 60% av det totale antibiotikaforbruket i et land skal være foretrukne midler («Access»-antibiotika). I samme periode falt imidlertid andelen land som oppnådde dette målet fra 50 land til 42 land.  Økningen i bruk av resistensdrivende midler bekymrer WHO.

Artikkelen leser du her:

Assessment of WHO antibiotic consumption and access targets in 76 countries, 2000–15: an analysis of pharmaceutical sales data

 

Publisert 03.08.20