Lovende nyheter om produksjon av penicillin i Europa – Antibiotika.no

Legemiddelmangel er en global utfordring, og de siste årene er det meldt et betydelig økende antall mangelsituasjoner i Norge. Råvarene produseres gjerne i Kina eller India, og både produksjonsprosessen og videre distribusjon er kompleks og sårbar. Vi har tidligere beskrevet hvorfor vi i Norge er ekstra utsatt for mangel på smalspektrede antibiotika i artikkelen: Antibiotikamangel- nå igjen?

Det er derfor ekstra gledelig med nyheter om at det planlegges for produksjon av antibiotika i Europa, og  da spesielt penicillin, i et samarbeid mellom Østerrike og Novartis. Hele nyhetssaken leser du her:  Novartis bolsters antibiotics manufacturing ties in Europe with €150M Austrian deal.

20 store farmasøytiske selskaper,  inkludert Novartis, har også gått sammen med The European Investment Bank, Wellcome Trust og WHO  for å få fortgang i innovasjon av ny antibakteriell terapi via AMR Action Fund. Fondet har som målsetning å gi pasientene to til fire nye behandlingsregimer innen 2030.

 

Publisert 11. august 2020