Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitonin – Antibiotika.no

Konsentrasjonen av proteinet prokalsitonin (PCT) øker kraftig ved sepsis, moderat ved bakteriell pneumoni og mindre ved en del andre typer infeksjoner. Ikke alle sykehus har tatt analysen i bruk på grunn av ulik oppfatning av den kliniske nytteverdien, samt at analysen er kostbar og potensielt kan bli brukt på for bred indikasjon. Analyse av prokalsitonin kan imidlertid være et nyttig verktøy for antibiotikastyring i utvalgte kliniske situasjoner. Artikkelforfatterne Amundsen, Haug og Berild mfl. har gjennomgått relevant litteratur og mener at prokalsitonin først og fremst bør brukes til å styre seponering av antibiotika på intensivavdelinger. Metaanalyse av studier fra intensivavdelinger om seponering av antibiotika indikerer at PCT-styring kan redusere både varighet av antibiotikabehandling og mortalitet.

Artikkelen fra Tidsskriftet finner du her:  Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitonin

 

Publisert 13. august 2020