Oppdaterte retningslinjer og riktigere antibiotikabruk – Antibiotika.no

Det arbeides kontinuerlig med å gjennomgå og oppdatere anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Retningslinjene skal etter hvert over på en ny digital plattform. I påvente av dette har de siste oppdateringene ikke blitt offentliggjort. Nå har vi imidlertid gjort en nødvendig oppdatering i den eksisterende digitale plattformen på www.antibiotikaiallmennpraksis.no .

Varighet av antibiotikakurer for en del vanlige tilstander er blant de viktigste endringene. Tidligere har anbefalingene ved for eksempel lungebetennelse vært antibiotika i 7 til 10 dager, nå er anbefalingen at en 7-dagers kur i utgangspunktet er tilstrekkelig.

Vi tror at de nye anbefalingene vil medføre mindre usikkerhet hos legene, kortere kurer, mindre bivirkninger og riktigere antibiotikabruk.

Se oversikt over endringene her: antibiotikaiallmennpraksis