Ny studie: Kommuneoverleger kan bidra til riktigere antibiotikabruk – Antibiotika.no

Kommuneoverlegene har fått mye oppmerksomhet for sin viktige rolle under Covid19-pandemien, men de har også mange andre roller og oppgaver. I RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene)- studien bidro kommuneoverlegene med å legge til rette for kvalitetsforbedring i allmennpraksis. I en ny studie fra ASP er kommuneoverlegene intervjuet om sin rolle når det gjelder kvalitetsforbedring, antibiotikabruk og samarbeid med fastlegene. Vi konkluderer med at kommuneoverlegene kan være i en nøkkelposisjon for å få til kvalitetsforbedring og bærekraftig bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten.

Les artikkelen her: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2020.1794400