Webinar om nytt i antibiotikaretningslinjene for sykehus – Antibiotika.no

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus fra 2013 er mye brukt, og en oppdatering har vært etterlengtet. Helsedirektoratet har i samarbeid med tjenesten satt i gang et prosjekt, og nå i september 2020 lanseres de første reviderte anbefalingene for infeksjoner i nedre luftveier og invasive soppinfeksjoner. 

Torsdag 3. september 2020 kl 12.00 – 13.15 avholdes et webinar hvor anbefalingens faglige innhold samt endringer i design og funksjonalitet blir gjennomgått.

Målgruppen for webinaret er spesialister i infeksjonsmedisin og mikrobiologi, LIS-leger, antibiotika-team, farmasøyter og annet helsepersonell som skal bruke retningslinjen. Andre interesserte kan også delta.

Det er gratis å delta, og det vil være mulig å stille spørsmål på chat og få svar fra redaksjonen underveis. Opptak av webinaret vil bli publisert i etterkant.

Les mer om webinaret, og finn lenke til innlogging på Helsedirektoratets nettsider Webinar om reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus.

 

Publisert 24. august 2020