Ny antibiotikastrategi på trappene – Antibiotika.no

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å lede en tverrsektoriell ekspertgruppe som skal oppdatere rapporten Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak (2014). Den nye rapporten skal danne kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en ny tverrdepartemental strategi mot antibiotikaresistens.

Dette kommer frem i helse- og omsorgsministerens svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson der det blir spurt om regjeringen vil utarbeide en ny strategiplan mot antibiotikaresistens. Les mer om saken i Dagens Medisin Ny antibiotikastrategi på trappene: -Endelig!, og se hele svaret fra Bent Høie på Stortingets nettsider Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

 

Publisert 2. september 2020