Opptak av webinar: Antibiotikabruk i koronaens tid – Antibiotika.no

Her kan du se opptak av webinaret 22. september om antibiotikabruk under pandemien:

 

Program:

11.30 – 11.35             Velkommen/Nytt fra KAS v/Marion Neteland, KAS 

11.35 – 12.00            Nytt om retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus v/Per Espen Akselsen, KAS

Doseringsanbefalinger
Cefotaksim – har vi endret dosering?
Hovedpunkter i de nye anbefalingene for behandling av nedre luftveisinfeksjon
Bruk av soppmidler– Tid for «antimykotikastyring»?

 

     COVID 19-pandemien v/Brita Skodvin, KAS 

12.00 – 12.10           Bruk av antibiotika – data fra pandemiregisteret v/Marion Neteland, KAS

12.10 – 12.25            Mikrobiologisk diagnostikk og logistikk – hva har vi lært?

                                    Innleder Gunnar Skov Simonsen, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN

12.25 – 12.40           Slik har våren og antibiotikabruken vært hos oss

                                   Kristian Tonby, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS

                                   Jon Sundal, Infeksjonsmedisinsk seksjon, SUS 

12.40 – 13.00          Slik har våren vært – interaktiv sesjon

 

Sist oppdatert 23. september 2020