E-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) har utviklet et e-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen (RASK).

Kurset er basert på den fylkesvise intervensjonen rettet mot sykehjem og består av fire deler:

Kurs 1: Bakterier, antibiotika og antibiotikaresistens
Kurs 2: Forebygging av infeksjoner på sykehjem
Kurs 3: Diagnostikk av infeksjoner på sykehjem
Kurs 4: Behandling av infeksjoner på sykehjem

Kurset er tenkt å passe og være relevante for både leger, sykepleiere og helsefagarbeidere og kan med fordel tas av flere kolleger sammen, som del av gruppearbeid, faglunsj eller internundervisning. Det er i utgangspunktet rettet mot helsepersonell som ikke har deltatt på intervensjonen, men kan også være aktuelt å bruke som en oppfølging i institusjoner som tidligere har deltatt på RASK.

Få tilgang til kurset her: https://www.antibiotika.no/e-laeringskurs-for-helsepersonell-pa-sykehjem/