Farmasøyters forskning på antibiotikabruk – Antibiotika.no

Mange norske farmasøyter og farmasistudenter har gjort god og nyttig forskning på bruken av antibiotika. For å gi en oversikt over denne forskningen har vi utarbeidet en samleside for forskningsoppgaver utført av farmasøyter innen antibiotikafeltet. Vi har fått god hjelp av farmasøytene Hege Salvesen Blix ved UiO, Elin Høien Bergene ved NTNU og June U Høgli og Jannicke S Wathne som har vært stipendiater ved henholdsvis UiT og UiB. Tanken vår er at dette kan være til inspirasjon for fremtidig forskning og at vi kan bygge videre på den kunnskapen som er frembrakt gjennom disse arbeidene.

Her er siden som viser de aktuelle doktorgradene og masteroppgavene: Farmasøytisk forskning på antibiotikabruk

 

Publisert 16.09.20