E-læringskurset er oppdatert – Antibiotika.no

E-læringskurset om antibiotikabruk i sykehus har i høst blitt gjennomgått, og foreligger nå i oppdatert versjon.

Antibiotikabruk i sykehus gir en innføring i rasjonell antibiotikabruk, og bruk av antibiotikaretningslinjen. Det er kun små endringer i kurset, men innholdet stemmer nå overens med de oppdaterte nasjonale faglige retningslinjene.

Målgruppe for kurset er først og fremst alle sykehusleger som forskriver antibiotika, men er også aktuelt for farmasøyter og sykepleiere som har oppgaver med, eller interesse for rett antibiotikabruk.

Kurset er tilgjengelig via de ulike læringsportalene i helseregionene, og tar ca 17 min å gjennomføre.

En smakebit fra kurset får du her:

 

Publisert 5. oktober 2020