Hvordan kan vi optimalisere doseringen av antibiotika? – Antibiotika.no

Hvordan sikre at pasienten får god antibiotikabehandling samtidig som resistens forebygges?

Dagens resistenssituasjon krever at antibiotikabruken optimaliseres. God kunnskap om doserings-regimer og -prinsipper er viktig for å redusere risiko for terapisvikt, bivirkninger og unødvendig resistensutvikling.

I en ny artikkel i Tidsskriftet skriver Fjeld, Kjelstadli og Steinbakk om hvordan kjennskap til grunnleggende prinsipper og begreper knyttet til farmakokinetikk og farmakodynamikk kan ha betydning for best mulig effekt av antibiotikabehandlingen, og hvordan dette kan påvirke resistensutvikling hos bakterier.

Les hele artikkelen i Tidsskriftet for den norske legeforening Antibiotikadosering – teori og praksis