Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus – Antibiotika.no

Indikasjonene for bruk av ciprofloksacin er snevre i henhold til nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk, blant annet på grunn av resistensdrivende egenskaper. I en studie gjennomført ved et lokalsykehus i Norge i 2018 fant de at ciprofloksacin ofte ble benyttet utenfor terapianbefalingene.

Av 49 pasientopphold ved medisinsk, kirurgisk og ortopedisk avdeling som ble gjennomgått ble det vurdert at ciprofloksacin ble benyttet utenfor terapianbefalingene hos 45 pasienter (92 %).

Les mer om studien i Tidsskriftet Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus