Antibiotikabruk pr 2. tertial 2020 – Antibiotika.no

Sammenlignet med 2012 var forbruket av bredspektrede antibiotika i norske sykehus pr 2. tertial 2020 ca 16% lavere. Pr 2. tertial 2020 var forbruket omtrent likt med forbruket i hele 2019. 

Se utviklingen for alle norske sykehus her: Antibiotikaforbruket i norske sykehus pr 2. tertial 2020

I 2. tertial 2020 hadde norske sykehus ca 13% færre liggedøgn enn i 2. tertial 2019.

Antall DDD innkjøpt av bredspektrede antibiotika var ca 14,5% lavere i 1.+2. tertial 2020 enn i samme periode i 2019.

Det er stor forskjell i utviklingen mellom de ulike helseforetakene/sykehusene, noe som både kan gjenspeile økt beredskapslagring og hvor stor andel infeksjonspasienter (inkludert Covid-19 pasienter) de har hatt innlagt.

 

Publisert 24. oktober 2020