Kinoloner kan øke risiko for hjerteklaffinsuffisiens – Antibiotika.no

Tidligere studier har vist at bruk av fluorokinoloner kan gi flere alvorlige bivirkninger. Legemiddelverket melder at nye studier har vist at fluorokinoloner også kan øke risikoen for at hjerteklaffene skades og dermed ikke lukker seg slik de skal (hjerteklaffinsuffisiens). 

Legemiddelverket anbefaler at kinoloner unngås ved behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer.  Hos pasienter med risiko for hjerteklaffinsuffisiens bør inhalasjon og systemisk bruk av fluorokinoloner bare benyttes etter at andre behandlingsalternativer er vurdert og etter grundig vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

Les tidligere nyhetssaker om alvorlige bivirkninger knyttet til fluorokinoloner:
Bivirkninger av kinoloner (2018)
Kinoloner: risiko for invalidiserende og langvarige bivirkninger (2019)

 

Publisert 5. november 2020