Webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring? – Antibiotika.no

I år blir AMR-HAI møtet på Gardermoen erstattet av tre webinarer.

Program for de tre arrangementene finner du her: Webinarer Antibiotikauken 2020

ASP arrangerer webinar 18.11 kl. 12.00-13.00: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

Tilgang gjennom: https://uio.zoom.us/j/9516212503

Program:

Møteleder: Sigurd Høye

12.00 – 12.05 Velkommen

v/Sigurd Høye, ASP

12.05 – 12.25 Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – kort er godt?

v/Ruth D. Eig, ASP

12.25 – 12.45 Antibiotikakurer under pandemien  v/Hege S. Blix, FHI

12.45 – 13.00 Antibiotikakurer fremover – hvordan holde oversikt?

v/Morten Lindbæk og Sigurd Høye, ASP