Opptak webinar: Hvilken kunnskap fra pandemien kan vi bruke i arbeidet mot antibiotikaresistens? – Antibiotika.no

Tirsdag 17. november ble det avholdt et webinar i regi av «AMR-HAI-komiteen» med tema

Hvilken kunnskap fra pandemien kan vi bruke i arbeidet mot antibiotikaresistens?

Opptak av webinaret er tilgjengelig her:

Program:

00.00 – 04.30            Velkommen

                                v/ Hanne-Merete Eriksen-Volle, FHI 

04.30 – 27.40            Hva forteller de epidemiologiske data fra 2020 oss?

                                v/Hege Salvesen Blix og Karan Golestani, FHI

27.40 – 45.10            Har smittevern blitt sexy?

                                v/Ragnhild Raastad, OUS

45.10 – 1:07.40         Mikrobiologisk diagnostikk og logistikk – hva har vi lært?

                                   v/Iren Høyland Løhr, SUS

1: 07:40 – 1:29:48     Hva sier rapporten om kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

                                mot antibiotikaresistens i Norge?

                                v/Gunnar Skov Simonsen, UNN

 

Webinaret ble arrangert som et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale aktører innen antibiotikabruk og antibiotikaresistens

Publisert 20. november 2020