Oppdatert kapittel om infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve – Antibiotika.no

Et nytt kapittel i retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er oppdatert. Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert, og nå publisert som «Infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve».

I det nye kapittelet er behandling av kompliserte odontogene infeksjoner og postoperative infeksjoner inkludert. Videre anbefales nå penicillin og metronidazol som standardbehandling ved odontogene-  og postoperative infeksjoner. Ved peritonsillær abscess er penicillin monoterapi standardbehandling (tidligere penicillin og klindamycin). For tilstandene mastoiditt og epiglotitt er tidligere anbefalinger i all hovedsak videreført.

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med et bredt og kompetent fagnettverk av øre-nese-hals-leger, tannleger, infeksjonsmedisinere, mikrobiologer og kjevekirurg. Kapittelansvarlige fra redaksjonen har vært Kristine Lillebø og Per Espen Akselsen.

Les mer om det reviderte kapittelet på Helsedirektoratet sine nettsider: Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus mot infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

 

Publisert 26. november 2020